top of page

Genero Berdintasun Proiektua Irudiaren bitartez. 2021/22 ikastaroa

​​

  Norberak sortutako subjektua Irudiaren bidez Genero Berdintasunerako Hezkuntza Proiektua  4. DBHrako.

1. GAIA. SEXUA / GENEROA:

PDF ikonoan klik egiten baduzu 1. gaiaren dokumentua ikusi eta deskargatu ahal izango duzu

 

 

ZINEA ETA BERDINTASUNA

FITXA DIDAKTIKOA GIZONEN LURREAN

Fitxategia egiteko, egin klik hurrengo PDF ikonoan

Gaiaren logotipoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. UNITATEA. GENERO INDARKERIA AURKAKO PREBENTZIOA.

Genero indarkeriaren aurkako araudia eta legedia

 

Oso garrantzitsua da dagozkion babes-neurriak ezagutzea  araudiak emakumeenganako indarkeriaren aurkako legeria egiten du.

 

Genero Indarkeriari buruzko Estatuko Araudia

 

1/2004 LEGE ORGANIKOA, abenduaren 28koa, Genero Indarkeriaren aurkako Babes Integraleko Neurriei buruzkoa.

 

Genero Indarkeriaren aurkako Babes Integraleko Neurriei buruzko 1/2004 Lege Organikoan, emakumeenganako indarkeria honela definitzen da: “diskriminazioaren, desberdintasun egoeraren eta gizonek emakumeenganako duten botere harremanen agerpen gisa, haien aurka gauzatzen den indarkeria. haien ezkontideak diren edo izan direnek edo antzeko harreman afektiboen bidez haiekin lotuta dauden edo izan dituztenek, nahiz eta elkarbizitzarik gabe"

 

 

Legeak berak bere hasieran adierazten duen bezala “Genero indarkeria ez da esparru pribatuari eragiten dion arazoa. Aitzitik, gure gizartean dagoen desberdintasunen ikurrik basatiena bezala agertzen da. Emakumeak izateagatik beragatik zuzentzen den indarkeriari buruzkoa da, erasotzaileek askatasun, errespetu eta erabakitzeko ahalmen gutxieneko eskubiderik ez dutelako kontsideratzen dutelako”.

Lege honen helburu nagusia indarkeria hori prebenitzea, zigortzea eta desagerraraztea eta bere biktimei laguntza ematea da.

 

Bere 2. artikuluan honako hauei zuzendutako neurri multzo bat nola artikulatuko den esaten da:

 

"Prebentziorako herritarrak sentsibilizatzeko neurriak indartzea, botere publikoei tresna eraginkorrak eskainiz hezkuntza, gizarte, osasun, publizitate eta komunikabideen esparruan".

 

Bere 4. artikuluan hezkuntza-sistemaren Printzipio eta Baloreak adierazten dira:

 

  • "Espainiako hezkuntza sistemak bere helburuen artean oinarrizko eskubide eta askatasunen errespetuan eta gizonen arteko berdintasunari buruzko prestakuntza jasoko du
    eta emakumeak, baita elkarbizitzaren printzipio demokratikoen baitan tolerantzia eta askatasuna gauzatzean ere. Era berean, Espainiako hezkuntza-sistemak, bere kalitate-printzipioen barruan, gizonen eta emakumeen arteko berdintasun osoa oztopatzen duten oztopoak ezabatzea eta gatazkak prebenitzeko eta haiek modu baketsuan konpontzeko trebakuntza barne hartuko ditu.

 

  • «Haur Hezkuntzak gatazken konponbide baketsuan haurtzaroko ikaskuntza garatzen lagunduko du».

 

Berdintasuna Sustatzeko bere 6. artikuluan zera dio:

 

"Gizonen eta emakumeen arteko berdintasun eraginkorra bermatzeko, hezkuntza-administrazioek ziurtatuko dute hezkuntza-material guztietan estereotipo sexistak edo diskriminatzaileak ezabatzea eta gizon eta emakumeen balio berdintasuna sustatzen dutela".

Irakasleen hasierako eta behin betiko prestakuntzari buruzko bere 7. artikuluan, zera dio:

 

“Hezkuntza-administrazioek beharrezko neurriak hartuko dituzte irakasleen hasierako eta etengabeko prestakuntza-planetan berdintasunari buruzko prestakuntza espezifikoa jaso dadin, hauek ahalbidetzen duten ezagutzak eta teknikak eskura ditzaten:

a) Oinarrizko eskubide eta askatasunen eta gizonen eta emakumeen arteko berdintasunaren errespetuan eta tolerantzia eta askatasuna gauzatzeko hezkuntza, elkarbizitzaren printzipio demokratikoen barruan.

b) Gatazkak prebenitzeko eta horiek modu baketsuan konpontzeko hezkuntza, bizitza pertsonaleko, familiako eta sozialeko arlo guztietan.

c) Familia-ingurunean indarkeria goiz detektatzea, bereziki emakumeen eta haurren aurkakoa.

d) Emakumeen eta gizonen eskubide eta betebehar-berdintasuna gauzatzera bideratutako jarrerak sustatzea, bai esparru publikoan bai pribatuan, eta haien arteko ardurakidetasuna etxeko esparruan”.

 
Eskola Kontseiluetan parte hartzeari buruzko 8. artikuluan zera dio:

 

“Beharrezko neurriak hartuko dira Eskola Kontseiluek gizonen eta emakumeen arteko berdintasun erreala eta eraginkorra sustatzen duten hezkuntza neurriak hartzea sustatzeko. Xede bererako, Estatuko Eskola Kontseiluak Emakumearen Institutuaren eta emakumeen interesak defendatzen dituzten erakundeen ordezkaritza bermatuko du, lurralde nazional osoan ezarrita”.

 
Hezkuntza-ikuskapena egiteari buruzko bere 9. artikuluan, zera dio:

 

"Hezkuntza-ikuskapeneko zerbitzuek kapitulu honetan jasotako printzipioak eta balioak betetzea eta aplikatzea bermatuko dute emakumeen eta gizonen benetako berdintasuna sustatzeko hezkuntza-sisteman".

LOGO ASIGNATURA AL-BAYTAR.PNG
Cartel Proyecto selfie.PNG
En_tierra_de_hombres-520006602-large.jpeg
bottom of page